Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   20/3/2023      Views:  254

 

Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

         Ngày 27/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 27/02/2023 về việc tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023, nội dung của kế hoạch:

         1. Nhằm tra đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ những đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và thể hiện vai trò của chính quyền tỉnh đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nhân, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để phát triển.

         2. Nội dung của chương trình đối thoại:

         - Thời gian: Định kỳ hàng tháng và hàng quý

         - Địa điểm: Nhà khách UBND tỉnh (Aniise Villa Resort), đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

Category:
Tin về doanh nghiệp
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
CHUNG TAY CẢI CÁCH TTHC
TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2023
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM THU HÚT NGUỒN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ PHỤC VỤ CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VÀ KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP